لین کمپ

رویدادهای استارتاپی چند ساله اخیر محلی برای آموزش و ترویج فرهنگ استارتاپی در کشور بود. اما جای رویدادهایی تخصصی برای موسسین استارتاپ ها در این میان خالیست. لین کمپ رویدادی است برای شبکه سازی، انتقال دانش و تجربه میان موسسان استارتاپ ها و متخصصان خبرۀ این حوزه. در لین کمپ جدول زمانی خاصی از ابتدا [...]