عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

mibarim
می‌بریم
کمتر از یک سال

ما آدم‌های هم مسیر را به هم متصل می‌کنیم تا از ظرفیت خالی خودروهای تک سرنشین بهتر استفاده کنیم.

اعضای موسس
حامد لشکری
عکس مؤسس
امیرحسین حسینی پژوه