عکس کاور خود را تغییر دهید.
عکس کاور خود را تغییر دهید.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است.

این کاربر هنوزاطلاعات نمایه خود را بروز نکرده است.

Teamcamp
تیم کمپ
1 سال

تیم کمپ سرویس مدیریت تیم هاست. این سرویس به تیم ها کمک می کند تا فعالیت ها و کارهای درون تیم را با تجربه شبکه های اجتماعی با هم به اشتراک بگذارند و با تیم های دیگر ارتباط برقرار کنند. تیم کمپ برای مدیریت تیم ها ابزارهای مدیریت کارها، مدیریت گفتگوها، مدیریت فایل ها و … را فراهم کرده است

اعضای موسس
عکس مؤسس
حمیدرضا کریمی
عکس مؤسس
سینا یزدانیان